De Zielhouderij staat voor alles wat de mens weer met zichzelf en met anderen verbindt. Soms raakt men die verbinding wat kwijt of verdwijnt die door het jachtige leven op de achtergrond. Rituelen kunnen helpen om die verbinding weer te versterken.

Ooit had men voor ongeveer elke belangrijke gebeurtenis een ritueel. Helaas zijn er veel van verdwenen. Alles moet sneller, men neemt amper de tijd nog om echt bewust stil te staan bij alweer een keerpunt in het leven. De enige zaken die nog gevierd worden zijn geboortes, verjaardagen, communie, huwelijk en afscheid. Zelfs de seizoenovergangen zijn verworden tot niet meer dan een uitroep op Facebook. Nochtans is er zoveel dat geëerd mag worden: meisjes die jonge vrouwen worden, jongens die op de drempel van hun mannelijkheid komen te staan. Waarom wachten met het afscheid nemen tot na iemands dood, bijvoorbeeld? Hoe louterend kan het zijn om het leven van een stervend mens met een gepast afscheid te eren, en dat voor alle betrokkenen…

De dienst na de dood zelf voldoet vaak ook niet voor de rouwenden, al veel te lang wordt steeds hetzelfde stramien gevolgd. En wat met iemand die met pensioen gaat? Plots verandert het leven, van de ene dag op de andere. Soms wordt er een glas op gedronken maar de kans op een kater is groot.

Meestal is een echtscheiding voor elke betrokkene een drama, maar het zijn vooral kinderen die het er zo moeilijk mee hebben dat ze deze gebeurtenis nog jarenlang met zich meedragen. Vaak zitten ze met gevoelens die ze op dat moment niet kunnen uiten. Aan een gepast ritueel met het hele gezin wordt helaas niet gedacht. 

Dat kan beter, vinden wij. Het leven is immers een aaneenschakeling van keerpunten, en zo zijn er vele. Elk van die momenten, hoe klein ze soms ook lijken, mogen worden benadrukt. Rituelen zijn daar zeer geschikt voor. Er zijn grote en kleine riten, alle zijn ze goed om iets vast te leggen. Rituelen zijn in feite een vorm van mentale hygiëne, ze kunnen onze binnen- met onze buitenwereld verbinden op zoveel verschillende manieren, gebaseerd op een gesprek dat we met elkaar voeren en waar een verbinding uitkomt die het best past bij de persoonlijkheid van de cliënt


Nikkie van Lierop

Bezieler


Karen Peger

Bezieler

www.karenpeger.be


Jeroen Olyslaegers

Bezieler


Yves Heylen

Bezieler